Accijns

Accijns

Accijns is de aanduiding voor belasting die wordt geheven over de verkoop van bepaalde goederen zoals tabak, benzine en ook alcoholhoudende dranken. Voor het vaststellen van de accijnzen heeft elke lidstaat binnen de Europese Unie eigen regels. Zo wordt in Nederland voor de accijnsbepaling op wijn een extra onderverdeling in de wijncategorieën gemaakt. Voor zowel stille als mousserende wijn zijn die tarieven per 1 januari 2024 als volgt:

Wijn, mousserend en niet-mousserend met maximaal 8,5% vol. alc.:  € 47,95 per hectoliter

Wijn, mousserend en niet-mousserend, met meer dan 8,5% vol. alc.:  € 95,69 per hectoliter

Voor zogenaamde tussenproducten als port, sherry en vermouth gelden andere tarieven; deze dranken vallen namelijk niet onder wijn of bier en kennen de volgende accijnstarieven:

Wijn met maximaal 15% vol. alc: € 114,85 per hectoliter

Wijn met meer dan 15% vol. alc.: € 161,80 per hectoliter