Alcoholvrije wijn

Alcoholvrije wijn

Ingevolge Verordening (EU) 1308/2013, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/2117, mag gedealcoholiseerde wijn en gedeeltelijk gedealcoholiseerde wijn nu ook echt “wijn” genoemd worden. Eerder bestonden deze wijncategoriën niet voor de Europese wetgeving. Dat betekent dat wijn waaraan de alcohol geheel of gedeeltelijk is onttrokken, op het etiket één van de volgende termen moet worden vermeld: “gedealcoholiseerde wijn” (bij wijn met max. 0,5% alc.) of “gedeeltelijk gedealcoholiseerde wijn” als er minder alcohol aan de wijn is onttrokken. “Gedealcoholiseerd” is echter iets anders dan “alcoholvrij”.

Het woord alcoholvrij is niet gedefinieerd voor wijn in de wetgeving. Dat betekent dat de letterlijke betekenis van het woord moet worden aangehouden. Wanneer men de vermelding alcoholvrij op de fles wijn wil, mag er ook echt GEEN alcohol in de wijn aanwezig zijn. Dus ook geen 0,5%…. Ook in dat geval moet overigens het woord “gedealcoholiseerd” op het etiket worden vermeld.

Nota bene:
Het verwarrende is dat er verschillende regels gelden voor verschillende dranken.

Volgens het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen mag:

  1. De aanduiding alcoholvrij bier uitsluitend worden gebezigd voor bier dat ten hoogste 0,1 volumeprocent alcohol bevat en een extractgehalte van de stamwort heeft van ten minste 4%.
  2. De aanduiding limonade of frisdrank uitsluitend worden gebezigd voor een drinkwaar die geen alcohol bevat, tenzij dit door een natuurlijk gistingsproces onbedoeld en onvermijdelijk aanwezig is tot een gehalte van ten hoogste 5 gram ethylalcohol per liter, en die bestaat uit…. etc. Dus hier mag max. 0,5% alc. in zitten.

En volgens de Europese Verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (Verordening (EU) 1169/2011) behoeven dranken het effectieve alcoholgehalte onder de 1,2% niet op het etiket te vermelden.

De specifieke wijnwetgeving gaat hier echter boven deze generieke horizontale wetgeving.