Wijnproductie & mensenrechten

Checklist voor wijninkopers op naleving van de mensenrechten bij wijnproducenten.

De branchevereniging voor wijnhandelaren: de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), heeft voor haar leden een checklist opgesteld ter naleving van de mensenrechten. Deze checklist is voor iedere wijnimporteur een goede houvast. Hieronder vind je de belangrijkste punten.

Mensenrechten Checklist voor Wijninkopers

Als je wijn inkoopt, is het belangrijk om zeker te weten dat de wijnproducenten mensenrechten respecteren. Dit hoort bij het Keurmerk Register Wijnhandelaar van de KVNW. Hieronder vind je punten waarop je moet letten om ervoor te zorgen dat alles van druif tot wijn eerlijk gebeurt.

Certificeringen zijn een goed startpunt

Vooral in landen waar het risico op schending van mensenrechten hoger ligt, hebben organisaties vaak bepaalde keurmerken. Vraag de producent hiernaar. Maar, vertrouw niet alleen op papier; kijk zelf ook of er geen misstanden zijn.

Wanneer slaan we alarm?

Als je een van de volgende vragen niet naar tevredenheid kunt beantwoorden, dan is er iets niet in de haak. In zo’n geval gaan we geen samenwerking aan met de producent en lichten we de autoriteiten in.

Worden er kinderen ingezet voor werk? Dit is alles wat een kind onder de 15 belemmert om naar school te gaan of wat schadelijk is voor hun ontwikkeling. Zelfs zwaar werk door jongeren van 15 tot 18 jaar is niet oké.
Is er sprake van gedwongen arbeid? Denk aan tekenen van geweld, beperkte vrijheid, onmogelijke schulden, onterecht ingehouden loon, afgenomen identiteitspapieren, of dreigementen.
Wordt iedereen eerlijk behandeld? Discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, cultuur, seksuele voorkeur, geloof of afkomst is een no-go.
Zijn de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden eerlijk? Dit omvat vrijheid om je aan te sluiten bij een vakbond, recht op redelijk loon, veilige werkplek, redelijke werkuren, betaalde vakantiedagen, en bij voorkeur een cao.
Levensstandaard. Iedereen verdient fatsoenlijk eten, kleding en onderdak.

Het kan lastig zijn om een compleet beeld te krijgen, vooral tijdens de oogst en productie. Als er na een gesprek met de producent nog steeds twijfels zijn over de naleving van mensenrechten, dan doen we geen zaken.

Dit is een leidraad om ervoor te zorgen dat we samenwerken met producenten die het juiste doen. Als je twijfelt, is het beter om verder te kijken.

Voor de officiële en complete KVNW checklist, klik hier: KVNW en de mensenrechten