Reclame maken voor wijn

 

Reclame en promoties voor wijn

In Nederland gelden specifieke regels en onderlinge afspraken voor het promoten en adverteren van wijn, met als doel verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en jongeren te beschermen.

De reclamecode voor alcoholische dranken bestaat uit een aantal afspraken zoals:

  • Reclame mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen (personen onder de 18 jaar).
  • Reclame mag niet de indruk wekken dat er een oorzakelijk verband is tussen het drinken en het hebben van sociaal en seksueel succes.
  • Reclame mag geen mensen tonen die jonger zijn of jonger lijken dan 25 jaar.
  • Reclame mag niet suggereren dat consumptie een teken van volwassenheid is.
  • Reclame die wordt uitgezonden op televisie, in bioscopen, theaters moet voorzien zijn van de slogan ‘Geen 18, geen alcohol’. Eventueel in combinatie met ‘Geniet, maar drink met mate’.
  • Reclame is niet toegestaan op billboards, swanks, abri’s en mupi’s die zijn geplaatst in het zicht van ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen.
  • Reclame mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit.

In geval van overtreding kunnen bedrijven/organisaties een boete krijgen afhankelijk van de ernst en de mate van de overtreding. Iedereen die meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Code kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC).

Prijspromoties

In Nederland mag de afprijzing op wijn niet meer dan 25% bedragen. Dit is een maatregel om impulsieve aankopen en overmatig alcoholgebruik te voorkomen.

Het volgen van deze richtlijnen draagt bij aan een verantwoordelijke promotie van alcoholische producten.

Wil je in detail de  reclamecode inzien, klik dan hier: reclamecode voor alcholische dranken.

Voor advies over verantwoorde wijnmarketing kun je ook terecht bij de STIVA.