Leefstijl, drinkpatroon en wijn

Leefstijl, drinkpatroon en wijn

De gemiddelde levensverwachting is alleen maar toegenomen. En
omdat we gemiddeld ouder worden, overlijden we vaker aan chronische
ziekten, ziekten die langzaam ontstaan. Gelukkig blijkt dat hoe gezonder
we leven, hoe minder vaak die chronische ziekten vóórkomen. Met
andere woorden onze leefstijl draagt in belangrijke mate bij aan de kans
op ziekte en de kans op overlijden.

Er is dan ook veel aandacht van de overheid voor het voorkómen van
ziekten (preventie) door een gezondere leefstijl. Wat kan worden
voorkómen hoeft immers niet te worden genezen. Belangrijke factoren
die bijdragen aan gezond ouder worden zijn: niet roken, lichamelijk actief
blijven, gevarieerd eten, een gezond lichaamsgewicht, niet teveel stress
en voldoende slaap.

Sommigen voegen daaraan toe: geen of weinig alcohol drinken (1) . Ook de
nationale richtlijn voor alcoholgebruik is: Drink geen alcohol of in ieder
geval niet meer dan één glas per dag (2). Deze Nederlandse richtlijn is
hiermee een van de strengste van Europa en de wereld. Dat is
verrassend want andere landen baseren zich op dezelfde
wetenschappelijke kennis.
Een van de oorzaken is de benadering die de Nederlandse
Gezondheidsraad heeft gekozen voor haar advies. Ze richt zich op een
zo gezond mogelijke leefstijl (alcoholconsumptie met een maximale
gezondheidswinst met uitsluiting van alle mogelijke risico’s) en niet op
een gezonde leefstijl (alle alcoholconsumptie met gezondheidswinst).
Dat betekent dat het advies zich richt op het consumptieniveau dat past
bij het laagste punt (laagste risico) van de J-curve (zie het artikel ‘de J-
curve’) en niet op alle consumptieniveaus die passen bij een verminderd
risico op overlijden. Het risico te overlijden is lager bij 1-2 glazen alcohol
gemiddeld per dag voor vrouwen en 2-3 glazen gemiddeld per dag voor
mannen.

Een gemiddeld aantal glazen per dag kan meerdere dingen betekenen:
veel meer glazen in het weekend en niets door de week of juist elke dag
1-2 glazen. Onderzoek laat zien dat het drinkpatroon belangrijk is voor
de gezondheid. Drink je veel glazen in het weekend dan word je lichaam blootgesteld aan erg hoge hoeveelheden alcohol, waardoor het lichaam
de alcohol niet goed meer kan verwerken, waardoor schade kan
ontstaan. Drink je echter regelmatig een paar glazen dan kan het
lichaam die hoeveelheid alcohol prima afbreken en is er geen schade,
maar gezondheidsvoordeel (zie de artikelen ‘J-curve’ en ‘Hart- en vaat
vaatziekten’).

Onderzoek heeft laten zien dat hoe meer dagen per week je matig
alcohol drinkt, hoe lager de kans is op een hartaanval (3) . Andere
onderzoeken lieten ook zien dat mannen die al een gezonde leefstijl
hadden (ze sportten, aten gezond, rookten niet en hadden een gezond
lichaamsgewicht), een lagere kans op een hartaanval hadden wanneer
ze matige hoeveelheden alcohol consumeerden (4) .

Leefstijl en drinkpatroon zijn dus belangrijk voor de gezondheid. Matige
consumptie van wijn past daar dus ook in.
Bovendien bevat wijn naast alcohol ook andere gunstige stoffen, zoals
de polyfenolen, die een positief effect op de gezondheid kunnen hebben
(zie het artikel ‘Wijn, antioxidanten en polyfenolen). Wijn wordt vaak
gedronken bij de maaltijd en door die maaltijd is de bloed alcohol
concentratie meestal lager en wordt wellicht minder schade toegebracht (5).
Daarbij blijkt dat wijndrinkers gezonder eten (6) en een lager
lichaamsgewicht hebben (7) . Dus wijndrinken gaat vaak gepaard met een
gezondere leefstijl dan het drinken van andere dranken, hetgeen kan
leiden tot een grotere gezondheidswinst (8).

1 https://www.zonmw.nl/nl/leefstijl
2https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2015/11/04/richtlijnen-goede-voeding-2015
‘het advies in het kort’

3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12519921/
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17060546/
5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3166629/
6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16428251/
7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709071/
8 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7767150/

.

Een gezonde leefstijl

We worden ons steeds meer bewust van een gezonde levensstijl.

Veganistische wijn

Veganistische wijn is wijn gemaakt zonder gebruik van dierlijke producten tijdens het productieproces.

Toevoegingen aan wijn

De relatie tussen het drinken van alcohol en het risico op dementie.

Wijnconsumptie & Gezondheid

De relatie tussen het drinken van alcohol en het risico op dementie.