Gewasbescherming/ bestrijdingsmiddelen

Volgens het officiële EU-orgaan ‘Comité Européen des Entreprises Vins’ zijn er verschillende mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Lees hier.

Gewasbescherming in de wijnbouw: duurzaam en veilig

In de wijnbouw is het belangrijk om de druiven gezond en vrij van plagen en ziekten te houden. Hiervoor gebruiken wijnboeren gewasbeschermingsmiddelen, ook wel bekend als PPP’s (Plant Protection Products). Dit zijn natuurlijke of chemische stoffen die de druiven beschermen tegen ongewenste plagen, schimmels en ziektes.

Strenge regels voor veiligheid

In de Europese Unie (EU) zijn er strenge regels voor deze middelen. Voordat een middel gebruikt mag worden, moet eerst bewezen worden dat het veilig is voor mensen, dieren en het milieu. Wijnboeren moeten zich houden aan een lijst van goedgekeurde stoffen.

Duurzame gewasbescherming

Wijnboeren kiezen zorgvuldig welke en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen ze gebruiken. Voor duurzame gewasbescherming gebruiken ze de methode van Geïntegreerde Plaagbestrijding (Integrated Pest Management/IPM) die sinds 2014 verplicht is gesteld. Geïntegreerde Plaagbestrijding is een manier van duurzaam landbouw bedrijven die streeft naar minimale afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen.

Het doel  is om de kwaliteit en opbrengst van druiven te behouden terwijl het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt. Het omvat verschillende methoden, bijvoorbeeld:

  • het monitoren van de bodem en het blad om duidelijk op tijd in beeld te krijgen wat benodigde acties zijn
  • het bevorderen van natuurlijke vijanden van druivenplagen zoals roofinsecten (bijvoorbeeld spinnen) om de populaties van schadelijke insecten onder controle te houden
  • het gebruik van fysieke barrières, zoals netten over de wijngaarden,  om vogels en andere dieren te weerhouden van het beschadigen of opeten van de druiven.

Chemische gewasbeschermingsmiddelen worden bij Geïntegreerde Plaagbestrijding dus alleen gebruikt als het echt nodig is. Wijnboeren proberen eerst andere, milieuvriendelijkere methoden. Als ze toch chemische middelen moeten gebruiken, doen ze dit heel voorzichtig om de impact op het milieu en de druivenkwaliteit te beperken

Wil je meer weten over de methode Geïntegreerde Plaagbestrijding? Klik dan hier

Meer dan wijn maken: zorg voor de aarde

Veel wijnmakers denken niet alleen aan lekkere wijn, maar ook aan de gezondheid van onze aarde. Ze experimenteren met methoden die minder schadelijk zijn voor de natuur en die de bodem helpen te herstellen. Regeneratieve wijnbouw is een term die we gebruiken als wijnbouwers de bodem helpen te herstellen.

Biologische en biodynamische wijnen Bij biologische wijnen gaan ze nog een stap verder. Hier worden alle synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest vermeden. Alles draait om natuurlijke gezondheid en evenwicht. Wil je meer weten over biologische en biodynamische keurmerken klik dan op: Certificeringen: biologisch, biodynamisch & duurzaam

Innovatie Er is ook veel onderzoek naar nieuwe druivenrassen die minder gevoelig zijn voor ziektes en dus minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben.

Wil je als wijnprofessional de factsheet voor wijn en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) lezen? Klik dan hier.