Duurzame wijnbouw

Wanneer spreken we van duurzame wijnbouw?

Veel mensen zien wijn als een natuurproduct met weinig impact op het milieu. Als je de hele keten bekijkt, van wijngaard tot de wijn in je glas, zijn er toch genoeg elementen waarbij duurzaamheid een rol speelt. Denk aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, benodigd water en energie tijdens de wijnproductie en het transport van de wijn.

Duurzame wijnbouw wordt gezien als een combinatie van milieubewustzijn, sociale verantwoordelijkheid en economische haalbaarheid. Hoe dat precies zit, leggen we hieronder uit.

Wat hoort er bij duurzame wijnbouw?

Bodemgezondheid De grond moet niet uitgeput raken voor onze volgende generaties. Daarom gaat duurzame wijnbouw over het bevorderen van gezonde bodems door het gebruik van zoveel mogelijk organisch materiaal en natuurlijke bemesting. Ook minder ploegen en het voorkomen van erosie door bodembedekkers zijn middelen om de bodem in goede conditie te houden.

Waterbeheer Dit gaat over vermindering van watergebruik door druppelirrigatie, regenwateropvang en bodemvochtmetingen in de wijngaard. Voor de wijnmakerij kunnen technische systemen ingezet worden die zorgen voor efficiënt watergebruik, bijvoorbeeld voor reiniging van de vaten.

Bevordering van biodiversiteit Biodiversiteit is ongelofelijk belangrijk om onze leefomgeving gezond te houden. Het gaat over de diversiteit aan flora, fauna en micro-organismen die elkaar in evenwicht houden. Wijnbouw is echt een monocultuur – dus er staat veel van hetzelfde type plant bij elkaar. Hierdoor is er een grotere kans op bodemuitputting en kunnen plantenziekten zich sneller ontwikkelen. Door het aanplanten van bloemen en bomen in en rondom de wijngaarden, en niet alle beschikbare grond met wijnstokken aan te planten, wordt de biodiversiteit hersteld. Ook de aanwezigheid van bijen speelt hierbij een belangrijke rol.

Energie-efficiëntie  Door gebruik te maken van bijvoorbeeld zonnepanelen in de wijnmakerij en het verminderen van het verpakkingsgewicht is er minder energie nodig. Ook tijdens de wijnbouw kan er rekening gehouden worden met beperking van de uitstoot van broeikasgassen door bijvoorbeeld met elektrische tractoren te werken.

Sociale verantwoordelijkheid Het waarborgen van goede werkomstandigheden voor werknemers, eerlijke handel en het ondersteunen van lokale gemeenschappen is eveneens een belangrijk element van duurzaamheid.

Het uiteindelijke doel van duurzame wijnbouw is om goede wijnen te produceren waarbij rekening gehouden wordt met het in stand houden of verbeteren van onze leefomgeving, met respect voor de gemeenschap en ook met economische haalbaarheid.

Certificeringen

Op dit moment zijn er verschillende certificeringen en labels die worden gebruikt om duurzame wijnbouwpraktijken te onderscheiden. Hoewel de criteria en vereisten kunnen verschillen, hebben al deze certificeringen het bevorderen van duurzaamheid en milieuvriendelijke wijnbouw voor ogen. Klik hier voor een overzicht van de verschillende certificeringen.

Het is belangrijk om te weten dat duurzame wijnproductie niet één op één hetzelfde is als biologische wijnproductie. Wil je precies weten hoe het zit met alle vormen van biologische wijnproductie? Klik dan hier voor een uitgebreide uitleg.

Proef je verschil tussen duurzame, biologische en ‘gewone’ wijn?

De verschillen in smaak tussen biologische en conventionele wijn zijn subtiel en kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het druivenras, de bodem, het klimaat en de wijnmakerij. Sommige mensen beweren dat biologische wijn een puurdere en meer authentieke smaak heeft, omdat de druiven op een meer natuurlijke manier worden geteeld. Anderen kunnen geen significant verschil proeven tussen biologische en conventionele wijn. Je kunt je eigen mening vormen door het zelf te proeven.