De zeven kernboodschappen van de alcoholindustrie

De politieke lobby van de alcoholindustrie onder het vergrootglas

De alcoholindustrie verkoopt en promoot een product dat schadelijk is voor onze gezondheid. Alcoholgebruik leidt bovendien tot omvangrijke maatschappelijke schade. Denk aan rijden onder invloed, huiselijk geweld en overlast op straat. De gezondheids- en maatschappelijke schade die alcoholgebruik de Nederlanders ieder jaar toebrengt schat het RIVM op 4,2 tot 6,1 miljard euro1. Van deze kosten zijn de accijnsopbrengsten en andere baten al afgetrokken. In Nederland waren in 2019 naar schatting ruim 8.300 sterfgevallen mede toe te schrijven aan het gebruik van alcohol2. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat er jaarlijks 3 miljoen mensen sterven als gevolg van alcoholgebruik3. In Europa betreft het volgens de WHO bij jongvolwassenen van 20-24 jaar zelfs één op de vier sterfgevallen4.

Download het volledige rapport hier.

Misschien vind je dit ook interessant: